PROSTĚJOVSKÁ KOMERČNÍ SPISOVNA

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování a zatřídění dokumentů + vypracování Předávacího protokolu

 

350 Kč/bm

Vlastní dlouhodobé uložení dokumentů ve spisovně

0,80 - 1,20 Kč/bm/den

Vypracování skartačního návrhu, jeho projednání a vlastní skartace

(veřejnoprávní původci)

200 Kč/bm

Skartace dokumentů

20-25 Kč/kg

Vyhledání dokumentace

150 Kč/hod

Skenování

50 Kč/A4

Doprava a manipulace

Dle množství a

ujetých km

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH